Zorginstituut Nederland adviseert op basis van ons onderzoek ‘Risicofactor roken bij baarmoederhalsafwijkingen: een systematische literatuurreview’ dat vrouwen met een hoog risico op een HPV-infectie geïnformeerd moeten worden over de risico’s van roken.

Baarmoederhalskanker is wereldwijd met jaarlijks een half miljoen diagnoses de vierde meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Een infectie in de baarmoederhals met een hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV) ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van baarmoederhalsafwijkingen. Zo’n infectie en afwijkingen van de baarmoederhals kunnen door screening opgespoord worden. Met een hrHPV-infectie krijgt een groot deel van de vrouwen (zo’n 80%) ooit in haar leven te maken, maar bij slechts een klein deel leidt dit uiteindelijk tot baarmoederhalskanker. Eén van de potentiele risicofactoren voor het ontwikkelen van een baarmoederhalsafwijking of -kanker is roken. Met een literatuurreview brachten wij de relatie tussen roken en het ontwikkelen van baarmoederhalsafwijkingen en -kanker systematisch in kaart. We werkten samen met onderzoekers van het ErasmusMC, Integraal Kankercentrum Nederland en het Radboudumc.

Op basis van onze literatuurreview kan – met voorzichtigheid – gesteld worden dat roken een verhoogd risico geeft op baarmoederhalsafwijkingen. De gevonden studies hadden echter belangrijke beperkingen. Daarom is beter onderzoek nodig naar het risico van roken op baarmoederhalsafwijkingen.

Vervolg

Momenteel werken we aan een wetenschappelijk artikel over de bevindingen. Daarnaast voeren we met samenwerkingspartners een nieuw onderzoek rond baarmoederhalsafwijkingen uit. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de samenspraak met en de informatievoorziening aan vrouwen over de zorg rond baarmoederhalsafwijkingen goed verloopt: ivo.nl/samen-beslissen-bij-baarmoederhalsafwijkingen/