Achtergrond
Tabaksbeleid en campagnes werken mogelijk niet voor iedereen even goed. Er is nog weinig bekend over gender-, sekse- en andere subgroepverschillen in effecten van tabaksbeleid en campagnes op stoppen met roken.

Doelstelling
Het doel van ons onderzoek is om inzicht te krijgen in gender-, sekse-, leeftijd- en sociaaleconomische verschillen in effecten van tabaksbeleid en campagnes op rookgedrag. We onderzoeken ook de onderlinge samenhang en interacties tussen gender-, sekse-, leeftijd- en sociaaleconomische verschillen.

Opzet
Het International Tobacco Control (ITC) Netherlands Project onderzoekt sinds 2008 effecten van tabaksbeleid en campagnes op Nederlandse rokers. Dit longitudinale cohortonderzoek is onderdeel van een internationaal onderzoek in 29 landen. We zullen ons richten op beleidsmaatregelen en campagnes die sinds 2008 zijn ingevoerd en beleidsmaatregelen en campagnes die in 2020 worden ingevoerd. Sinds 2008 zijn bijvoorbeeld het rookverbod in de horeca (2008), vergoeding van stopondersteuning (2011), waarschuwende afbeeldingen op sigarettenpakjes (2016) en diverse accijnsverhogingen en mediacampagnes (in)gevoerd. In 2020 worden een accijnsverhoging op tabak (per 1 april 2020), het verplicht uit het zicht halen van tabak in supermarkten (per 1 juli 2020) , gestandaardiseerde verpakkingen van tabak (per 1 oktober 2020) en verschillende mediacampagnes in(gevoerd).

Looptijd
September 2020 – Augustus 2021

Financier
ZonMw

Resultaten
Verschillen in stoppen met roken tussen cis-vrouwen, cis-mannen en genderdiverse mensen (wetenschappelijk artikel en factsheet)
Symposium Sex and Gender Differences in Tobacco Control (terugkijken)
Blog: Van genderonderzoek naar de praktijk

Onderzoeksteam
Nikita Poole, Universiteit Maastricht en Onderzoeksinstituut IVO
Gera Nagelhout, Universiteit Maastricht en Onderzoeksinstituut IVO
Marc Willemsen, Universiteit Maastricht en Trimbos-instituut
Hein de Vries, Universiteit Maastricht
Bas van den Putte, Universiteit van Amsterdam
Tessa Magnée, Onderzoeksinstituut IVO
Jeroen Bommelé, Trimbos-instituut
Dewi Segaar, Gezondheidsfondsen voor Rookvrij
Tom Voeten, Clean Air Nederland