Achtergrond
Er is te weinig aandacht voor de gezondheidseffecten van klimaatverandering op het platteland. Dit beperkt de positieve werking van maatregelen om klimaatverandering en de effecten daarvan tegen te gaan. Onze studie integreert de ontwikkeling van klimaatveranderingsoplossingen met gezondheidsrisico’s en andere uitdagingen voor lokale gemeenschappen en ontwerpt sturingsarrangementen voor effectieve uitvoering.

Onderzoeksdoelen

  1. Begrijpen hoe de gevolgen van klimaatverandering en aanpassingsmaatregelen de menselijke gezondheid en de onderlinge relaties met landbouw, natuur en biodiversiteit beïnvloeden en de bijbehorende gevolgen voor toekomstige gezondheid en welzijn onderzoeken in een reeks geselecteerde case study-regio’s.
  2. Het ontwikkelen van passende, samenhangende context-gebaseerde beleidsmaatregelen voor klimaatadaptatie en gezondheid in de geselecteerde regio’s.
  3. Het gelijktijdig beoordelen, analyseren en verbeteren van de capaciteiten van bestuurssystemen om verbindende, toekomstgerichte en inclusieve beleidsontwikkeling en implementatie in de geselecteerde regio’s aan te pakken.
  4. Generaliseerbare uitdagingen en oplossingen in plattelandscontexten beoordelen, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere uitdagingen op het gebied van plattelandsbeleid.
  5. Concrete handelingsperspectieven (richtlijnen, tools en blauwdrukken) voor gezonde klimaatadaptatie binnen de plattelandscontext aanleveren voor relevante stakeholders/doelgroepen.

Opzet
In de MANTRA-studie integreren we de ontwikkeling van klimaatveranderingsoplossingen met gezondheidsrisico’s en andere uitdagingen voor lokale gemeenschappen en ontwerpen sturingsarrangementen voor effectieve uitvoering. We doen dat in samenwerking met lokale gemeenschappen in drie ‘rural labs’: Hogeland, Alblasserwaard en Noordoost-Brabant. Hiermee ontwikkelen we win-win oplossingen voor klimaatverandering, gezondheid en andere vraagstukken rondom plattelandsontwikkeling. We gaan op zoek naar gedragen oplossingen die echt te implementeren zijn.

Looptijd
Augustus 2022 – juli 2027

Resultaten
Podcast Platteland klimaatbestendig

Financier
NWO-programma Klimaatadaptatie en Gezondheid van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Onderzoeksconsortium
Universiteit Maastricht (onder leiding van Prof. dr. Pim Martens), Onderzoeksinstituut IVO, Wageningen University, Hogeschool Leiden, Platform31, Radboud Universiteit, RIVM, Naturalis, Cliëntenbelang Amsterdam, Movisie, Louis Bolk Instituut, Planbureau voor de Leefomgeving.