Doelstelling
De rechter kan aan jongeren die een geweldsdelict hebben gepleegd onder invloed van alcohol de gedragsinterventie ‘Alcohol en Geweld’ opleggen. Het gaat vrijwel altijd om jongeren die in een uitgaanssituatie tot hun delict zijn gekomen. De gedragsinterventie focust op het geven van kennis en inzicht in de relatie alcohol en geweld.

De Erkenningscommissie Justitiële Gedragsinterventies heeft de interventie, naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging, niet (opnieuw) erkend. De voornaamste kritiek luidt dat de interventie te weinig responsief is. Dat wil zeggen dat de interventie onvoldoende rekening houdt met variaties in de doelgroep die voor de interventie in aanmerking komt. Zo is de interventie toegankelijk voor volwassenen, voor 16- en 17-jarigen en voor jongeren met zowel een laag, als hoog recidiverisico. Ook is de relatie alcohol en geweld onvoldoende onderbouwd.

Het IVO voert de herziening van deze gedragsinterventie uit.

Opzet
In samenwerking met de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG), het opleidingshuis van 3RO, trainers die de interventie uitvoeren en ervaringsdeskundigen van Het Zwarte Gat wordt de interventie aanpast. Deelname van trainers aan het project verzekert dat de herziening ook wordt gebruikt om de uitvoerbaarheid te verbeteren. Voorafgaand aan de herindiening consulteren we verslavingswetenschappers die de aangebrachte wijzigingen beoordelen en wordt de nieuwe versie getest door twee trainers van twee verschillende SVG-instellingen.

Financier
Kwaliteit Forensische Zorg (onderdeel van Expertisecentrum Forensische Zorg)

Samenwerking
SVG, Novadic-Kentron, Het Zwarte Gat, Opleidingshuis 3RO

Looptijd
Oktober 2018 – maart 2019

Resultaten

Onderzoeksteam
Barbara van Straaten (senior onderzoeker)
Cas Barendregt (projectleider)