De SVG heeft behoefte aan een expertsysteem dat reclasseringsmedewerkers en forensisch behandelaren kan ondersteunen bij het gefundeerd inschatten van (toename van) het delictrisico bij individuele cliënten die middelen gebruiken. Het gaat daarbij om het recidiverisico van de combinatie van het gebruik van bepaalde middelen, bepaalde persoonskenmerken en bepaald delictgedrag in het verleden. Een kennisoverzicht op dit terrein kan dienen als bijscholingsmateriaal (e-learning) voor reclasseringswerkers en kan de basis vormen voor een dergelijk expertsysteem. Het IVO ontwikkelt daarom samen met het veld een beslishulp en e-learning, met als doel professionalisering en kwaliteitsontwikkeling van reclasseringswerkers op het vlak van risico-inschatting bij cliënten met middelengebruik.