In 2020 blijft onderzoeksinstituut IVO onderzoek doen naar sociaal kwetsbare groepen voor (semi)overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. We focussen ons nog altijd op leefstijl en verslaving, jeugdhulp, zorg en ggz en forensische zorg. Dit jaar gaan we ook ons onderzoek verbreden en kijken naar de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare groepen.

Nieuw thema: duurzaamheid

Om tot echte oplossingen voor maatschappelijke problemen te komen, is een breder perspectief nodig dat ook kijkt naar aspecten als wonen, werken en omgeving. Duurzaamheid is een nieuw thema waarmee we in 2020 aan de slag gaan. De gevolgen van klimaatverandering hebben grote impact op de samenleving en sommige raken kwetsbare groepen relatief sterk. Denk aan de gevolgen van extreme hitte voor ouderen of voor daklozen in grote steden. Een duurzame voedselstrategie is bovendien belangrijk voor gezondheid, milieu en klimaat. Ons onderzoek naar de gevolgen van verduurzaming voor deze kwetsbare groepen gaan we samen met andere instituten uitvoeren.

Sterk in samenwerking

Al deze studies doen we niet alleen:

  • Het IVO werkt als groep samen met Platform31, de landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. We streven beiden naar de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap. Waar Platform31 zich meer richt op praktijkprojecten voor gemeenten, kan het IVO zorgen voor de wetenschappelijke onderbouwing. In 2020 werken het IVO en Platform31 samen aan een evaluatie van leernetwerken over langdurige zorg en ondersteuning en over het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag.
  • Ook in 2020 blijven het IVO en de Universiteit Maastricht de krachten bundelen. Eind 2019 is Gera Nagelhout hier benoemd tot bijzonder hoogleraar. De leerstoel is ook verbonden aan de onderzoeksschool CAPHRI. Het doel is kennis verwerven en verspreiden over de gezondheid en het welzijn bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie en promovendi opleiden. In de afgelopen jaren zijn samen met de Universiteit Maastricht al verschillende gezamenlijke wetenschappelijke studies gestart.
  • Daarnaast werken we ook samen met experts en onderzoekers van andere organisaties, zoals met Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC, Universiteit Tilburg, Hogeschool Rotterdam, Verslavingskunde Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Stichting Het Zwarte Gat, Samen Sterk zonder Stigma en het NISPA.

Onderwijs en ontmoeting

Het IVO biedt méér dan alleen onderzoek. We zijn ook actief in het onderwijs, bieden afstudeerplekken aan, organiseren interessante verdiepingssessies én gratis filmavonden voor professionals. Hiermee agenderen we belangrijke thema’s en brengen we ons netwerk bij elkaar. Daarnaast zorgt dit soort ontmoetingen voor diepere inzichten, betere banden en nieuwe contacten met en tussen onze bestaande samenwerkingspartners.

Op de hoogte blijven? Houd onze website in de gaten, volg ons op Twitter en/of LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief.