Bij onderzoeksinstituut IVO willen we met ons onderzoek bijdragen aan kennis die nodig is voor het oplossen van maatschappelijke problemen die met name spelen bij sociaal kwetsbare groepen. In dit jaarplan beschrijven we de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen en aandachtspunten binnen de thema’s waarop we projecten ontwikkelen voor 2022 en daarna.

Uiteraard wordt onze projectenportefeuille ook beïnvloed door de actuele situatie gedurende het jaar. Het IVO is een flexibele organisatie die oog houdt voor en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de praktijk. Onze onderzoeksthema’s voor 2022 zijn:

    1. Leefstijl en verslaving
    2. Jeugdhulp
    3. Zorg en ggz
    4. Forensische zorg
    5. Duurzaamheid voor iedereen

Maatschappelijk relevant onderzoek

We doen onderzoek naar vraagstukken die leven in de zorg, de politiek en de maatschappij. Zo zien we een trend naar meer herstelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz, verslavingszorg en forensische zorg. De wetenschappelijke bewijsvoering hiervoor is echter nog beperkt. Het IVO onderzoekt ook in 2022 of en hoe herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid effectief kan worden ingezet. Daarnaast onderzoeken we welke impact de coronacrisis heeft op sociaal kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld op mensen die in herstel zijn van een drugsverslaving en op naasten van mensen met een verslaving.

Het Nationaal Preventieakkoord is eind 2018 gepresenteerd. Gemeenten en het Rijk voeren nu de maatregelen en acties uit het akkoord uit. Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan een herziening van het drugs- en tabaksbeleid. Bij het IVO vinden we het belangrijk dat beleid goed en tijdig wordt geëvalueerd. Daarom werken we aan verschillende studies waarin we beleid op nationaal en internationaal niveau evalueren.

Wij willen bijdragen aan een samenhangende aanpak voor een duurzame samenleving, waarbij iedereen meetelt en meedoet. Om een toekomstbestendige samenleving te creëren, is een focus nodig op zowel gezondheid, milieu, klimaat als de welvaartsverdeling in onze maatschappij. Daarom willen we in samenwerking met andere onderzoeksinstituten en organisaties innovatiegericht onderzoek doen. In co-creatie met einddoelgroepen willen we kennis ontwikkelen over bijvoorbeeld effectieve klimaatadaptatiemaatregelen en over de transitie naar duurzamere en gezondere voeding.

Samenwerking voor meer kwaliteit en impact 

Het IVO stelde eind 2019 een leerstoel in bij de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht. Het doel van deze leerstoel is om gezamenlijk onderzoek te doen naar de gezondheid en het welzijn van mensen met een lage sociaaleconomische positie. In 2022 werken het IVO en de Universiteit Maastricht samen aan onderzoek naar het belonen van stoppen met roken, de impact van tabaksbeleid en naasten van mensen met een verslaving.  

 Het IVO werkt als groep samen met Platform31, de landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. Beide organisaties streven naar de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap. In 2022 werken het IVO en Platform31 onder andere samen aan de (door)ontwikkeling van twee methodieken om eenzaamheid onder ouderen duurzaam te verminderen. 

 Naast de samenwerkingen met de Universiteit Maastricht en Platform31, blijft het IVO in 2022 samenwerken met diverse hogescholen en universiteiten, (verslavings)zorginstellingen en cliëntenorganisaties. Het IVO is partner van Verslavingskunde Nederland en participeert in de programmalijnen Onderzoek en Opleiding en Zorg en Veiligheid. Het IVO is ook onderdeel van de coalitie Iedereen Rookvrij, een samenwerking met Pharos, Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, FNO Zorg voor kansen, Trimbos-instituut, Stichting Rookpreventie Jeugd, GGD GHOR Nederland en Verslavingskunde Nederland. Bovendien is het IVO actief in de regionale kenniswerkplaats jeugd ST-RAW van de regio Rotterdam Rijnmond.

SciCommLunch

Bij het IVO vinden we het belangrijk om helder te communiceren over de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Daarom delen we onze onderzoeksresultaten niet alleen via rapporten en wetenschappelijke artikelen, maar ook in video’s, blogs, factsheets, webinars en infographics. We organiseren sinds 2021 iedere maand interactieve online lunchbijeenkomsten over wetenschapscommunicatie: de #SciCommLunch. Elke maand praten we met een andere special guest die actief is op het gebied van wetenschapscommunicatie of het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor een breder publiek.

Vind jij het interessant om het IVO te volgen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief met het laatste nieuws, blogs, uitgelichte projecten, interessante publicaties en inspirerende bijeenkomsten.