Bij Onderzoeksinstituut IVO willen we met ons onderzoek bijdragen aan kennis die nodig is voor het oplossen van maatschappelijke problemen die met name spelen bij sociaal kwetsbare groepen. In dit jaarplan beschrijven we de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen en aandachtspunten binnen de thema’s waarop we projecten ontwikkelen voor 2022 en daarna.

Uiteraard wordt onze projectenportefeuille ook beïnvloed door de actuele situatie gedurende het jaar. Het IVO is een flexibele organisatie die oog houdt voor en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de praktijk. Onze onderzoeksthema’s voor 2022 zijn:

  1. Leefstijl en verslaving
  2. Jeugdhulp
  3. Zorg en ggz
  4. Forensische zorg
  5. Duurzaamheid voor iedereen