In Nederland heeft ruim 20 procent van alle volwassenen wel eens geblowd, dat komt neer op zo’n drie miljoen mensen (Nationale Drug Monitor, 2018). Dit hoeft niet altijd problematisch te zijn. Maar wanneer kan een jointje kwaad en wanneer niet of minder? De Beslishulp Cannabis helpt professionals binnen de Verslavingsreclassering en forensische zorg om in te schatten of het cannabisgebruik van een cliënt het recidiverisico verhoogt.

Het idee voor de Beslishulp Cannabis is tot stand gekomen in de programmalijn Zorg en Veiligheid van Verslavingskunde Nederland. Hier werden zorgen gedeeld over verschillende denkbeelden over cannabisgebruik, waardoor er ook verschillend op gebruik geacteerd wordt. Onderzoeksinstituut IVO heeft naar aanleiding van die constatering de Beslishulp Cannabis ontwikkeld. Naast de Beslishulp Cannabis, is ook de wetenschappelijke onderbouwing ervan beschikbaar.

Drie stappen

De invloed van cannabisgebruik op het recidiverisico is vaak indirect. Het kan bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de behandeling en daardoor het recidiverisico vergroten. Het vereist kennis en ervaring om tot een verantwoorde keuze te komen over hoe je met dit gebruik om kunt gaan. De Beslishulp Cannabis helpt met het maken van een gefundeerde inschatting en is opgebouwd uit drie stappen:

  1. Aspecten van het gebruik uitvragen
  2. Afwegen intensiteit en risicofactoren
  3. Keuze van interventies

Reacties positief

Halverwege 2019 is de Beslishulp Cannabis in de praktijk getest door reclasseringswerkers van de Verslavingsreclassering. De reacties waren overwegend positief; men gaf aan dat het gebruik van de Beslishulp helpt om het gebruik gestructureerd uit te vragen en daarmee de kans op blinde vlekken verkleint.

Meer weten of ervaring delen?

Heb je de Beslishulp Cannabis zelf in de praktijk gebruikt, laat ons dan weten wat je ervan vond. Zo kunnen we de Beslishulp blijven verbeteren. Meer weten over de Beslishulp Cannabis of ervaringen delen? Mail Elske Wits, coördinator onderzoek en advies: wits@ivo.nl