Wat is een goede behandeling voor patiënten met een opiaatverslaving? Hoe houd je je aan alle strikte voorschriften voor de behandeling van deze verslaving? Speciaal voor professionals uit de verslavingszorg heeft het IVO samen met NISPA een uitvoeringsprotocol opgesteld; een helder overzicht hoe je patiënten met een opiaatverslaving kwalitatief goede zorg kunt bieden.

Het onlangs uitgebrachte uitvoeringsprotocol ‘Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine’ is speciaal opgezet om professionals uit de verslavingszorg te helpen in hun dagelijkse praktijk. De opiaatonderhoudsbehandeling is namelijk gebonden aan strikte voorschriften, maar deze regels stonden verspreid over verschillende richtlijnen. Dat leverde onduidelijkheden op. Dankzij het uitvoeringsprotocol is er nu één handzaam document voor de professionals, waarin alle regels helder staan opgesomd en uitgelegd. Zo krijgt de uitvoeringspraktijk van de opiaatonderhoudsbehandeling een extra impuls om kwalitatief goede zorg te bieden.

Toegespitst op de praktijk
Voor het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprotocol hebben het IVO en NISPA ook gesproken met experts en vertegenwoordigers van beroepsgroepen, bestuurders en cliënten uit de verslavingszorg. Daarmee is de informatie op enkele thema’s geactualiseerd. Nieuw is bijvoorbeeld dat de taakverdeling van onder andere artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en behandelaren in dit uitvoeringsprotocol niet meer zo strikt is vastgelegd. Dit biedt meer ruimte voor de instellingen zelf om, met in achtneming van het BIG-register en kwaliteitsregisters, taken te verdelen.

Blijven actualiseren
Het nieuwe uitvoeringsprotocol vervangt de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) en het Handboek Behandeling met Heroïne op Medisch Voorschrift. Het is ontwikkeld in opdracht van Resultaten Scoren / Verslavingskunde Nederland. Het IVO en NISPA hebben bovendien een ontwikkelagenda opgesteld om het uitvoeringsprotocol in de toekomst verder te actualiseren.