Achtergrond
Het verminderen van het aantal verkooppunten van tabaksproducten is één van de mogelijke maatregelen die zou kunnen bijdragen aan het realiseren van het in het Nationaal Preventieakkoord gestelde doel om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak de ambitie uit dat op termijn tabak alleen nog wordt verkocht bij tabaksspeciaalzaken; waar alleen de volwassen roker komt en die zich vrijwel exclusief richten op de verkoop van tabaks- en aanverwante producten. De staatssecretaris kondigde in een brief aan de Tweede Kamer in 2021 onderzoek te laten doen naar hoe deze eindfase na 2030 het beste vormgegeven kan worden, met aandacht voor de economische impact en regionale spreiding van speciaalzaken.

Vraagstelling
Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat zullen de gevolgen zijn van een verbod op de tabaksverkoop via internet en bij supermarkten op rokers en ex-rokers en op ontwikkelingen in de tabaksbranche?
  2. Op welke manieren kan de verkoop van tabaksproducten beperkt worden tot tabaksspeciaalzaken, uitgaande van het vertrekpunt dat de verkoop via internet en via supermarkten wordt beëindigd?

Opzet
We werken in dit onderzoek verschillende scenario’s uit. We verzamelen input voor deze scenario’s met een brainstorm met experts, literatuuronderzoek, interviews met aanbieders, gemeenten, NVWA en douane. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor het maken van beleidskeuzen gericht op het verminderen van het aantal verkooppunten van tabaksproducten.

Looptijd
Maart 2021 – augustus 2021

Financier
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten
Rapport en infographic: Beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken

Onderzoeksteam
SEO Economisch Onderzoek: Lucy Kok, Tom Smits, Lennart Kroon, Wouter Vermeulen
Onderzoeksinstituut IVO: Nikita Poole, Gera Nagelhout