Achtergrond
Verslavingskunde Nederland wil het vakgebied van de verslavingskunde verbeteren en van een duidelijke en vooral gezamenlijke identiteit en doelstelling voorzien. Daarom is het belangrijk om te bepalen welke onderzoeksprioriteiten gesteld moeten worden.

Vraag- en doelstelling
Ontwikkel een onderzoeksagenda met een prioritering in onderzoeksthema’s en -vragen voor de verslavingskunde.

Opzet
Het project bestaat uit twee delen. Door middel van de Delphi-methodiek wordt gevraagd aan wetenschappers, zorgprofessionals, bestuurders, beleidsmakers, financiers, cliënten en naasten om tot consensus te komen over onderzoeksprioriteiten. Naast het vaststellen van de onderzoeksprioriteiten, brengen we in kaart welk afgerond, lopend of voorgenomen onderzoek er in Nederland binnen de verslavingskunde wordt gedaan. Hierdoor wordt duidelijk welke onderzoeksthema’s al (deels) onderzocht worden en welke nog niet.

         

Looptijd
Oktober 2017 – mei 2018

Resultaat
Eindrapport Onderzoeksagenda verslavingskunde – Inventarisatie en prioritering van onderzoeksbehoeften

Financier
Verslavingskunde Nederland

Onderzoeksteam
Elske Wits
Gera Nagelhout
Joanneke van der Nagel (NISPA)
Martinus Stollenga (het Zwarte Gat)