Resultaten
Factsheet en rapportage: Onderzoekagenda Voeding en duurzaamheid
Blog: Invloed van voedselproducenten is hét recept voor achterblijven voedseltransitie

Aanleiding
Gezondheid en duurzaamheid zijn niet los van elkaar te zien. Onze voeding is misschien wel het beste voorbeeld daarvan. Gezonde en duurzaam geproduceerde voeding is nodig om op korte én lange termijn de volksgezondheid te beschermen. Het helpt ziekten voorkomen, het helpt onze leefomgeving gezonder te maken en het helpt zowel klimaatverandering als de teruggang in biodiversiteit tegen te gaan. Die laatste punten zijn op hun beurt noodzakelijk om de voedselproductie veilig te stellen. Daarmee is de cirkel rond.

 Voor onderzoeksinstituut IVO is dit onderwerp belangrijk: duurzame voeding draagt bij aan gezondheid en welzijn, ook op de lange termijn. Gezond en duurzaam voedsel laagdrempelig beschikbaar maken is daarbij een belangrijke factor, zeker voor mensen met een krappe beurs. Het IVO deed eerder onderzoek naar een gezonde voedselomgeving voor kinderen (proefschrift Van Ansem, 2017): onderzoek naar factoren in de thuis-, school- en buurtomgeving die het voedingsgedrag van kinderen beïnvloeden. Ook onderzochten we welke van deze factoren bijdragen aan de verklaring van sociaaleconomische verschillen in het voedingsgedrag van kinderen.

Via samenwerking met Platform31 en onderzoeksgroepen op hogescholen en universiteiten wil het IVO het onderzoek naar voedselkeuzes en gezondheid verbreden naar duurzame, gezonde voedselstrategieën. Daarom verkenden we waar onderzoek zich de komende jaren op zou moeten richten om antwoord te geven op urgente vragen op het gebied van voeding en duurzaamheid.

Doelstelling
Doel van de verkenning was het maken van een overzicht en prioritering van onderzoeksvragen die tot doorbraken leiden op het vlak van voeding en duurzaamheid.

Methode
Om tot een inhoudelijke prioritering en netwerkvorming te komen, voerden we een veldraadpleging (Delphi-studie) uit. We vroegen praktijkdeskundigen en relevante onderzoekers via welk onderzoek we doorbraken kunnen bereiken op het gebied van voeding en duurzaamheid. In deze rapportage beschrijven we daarvan de opzet en uitkomsten.

Vervolg
Met de elf onderzoeksvragen die deze veldraadpleging heeft opgeleverd geven we het onderzoeksveld richting. Daarmee willen we als onderzoeksinstituut IVO samen met onze samenwerkingspartner Platform31 bijdragen aan het behalen van doorbraken op het gebied van duurzame en gezonde voeding. We nodigen andere partijen uit om samen met ons actief met deze onderzoeksvragen aan de slag te gaan. Laten we samen bijdragen aan kennis en inzichten voor een samenleving die zich voedt met duurzame en gezonde voeding.

Onderzoeksteam
Vera Beuzenberg (Platform31)
Elske Wits (IVO)
Debora Noordhoek (stagiaire De Haagse Hogeschool)
Gera Nagelhout (IVO)