Vraag- en doelstelling
In 2007 heeft het IVO een pilot-studie uitgevoerd naar oneigenlijk medicijngebruik door jongeren. Oneigenlijk gebruik wil zeggen dat jongeren voorschrift-medicatie gebruiken als ware het drugs (geen zelfmedicatie). Onderzoek naar dit onderwerp was nog niet eerder in Nederland gedaan.
De pilot leverde interessante eerste resultaten en veel vragen op specifiek voor de Nederlandse situatie, bijvoorbeeld naar frequentie van gebruik, motivatie van gebruik (zowel van het eerste als van voortgezet gebruik), verkrijgbaarheid, combinatiegebruik met alcohol en drugs et cetera.
Om meer inzicht te krijgen in het oneigenlijk medicijngebruik onder jongeren in Nederland is het IVO in 2008 gestart met een kwantitatief vervolgonderzoek.

Onderzoeksopzet
De onderzoeksopzet ziet er als volgt uit:
I Ontwikkeling vragenlijst
II Afname vragenlijst via online panel
III Analyse, rapportage en verspreiding van resultaten

Financiering
Volksbond Rotterdam
Ministerie van VWS

Publicatie
Rapport Oneigenlijk Medicijngebruik Jongeren (pdf, 1 MB)
Resultaten van de pilotstudie Oneigenlijk gebruik van medicijnen bij jongeren eindrapport (pdf, 731 kB)

Onderzoeksteam
Soenita Ganpat, Marloes Kleinjan (projectleider)