Achtergrond
Het aantal dakloze mensen is de afgelopen jaren landelijk fors toegenomen. Ook de gemeente Tilburg signaleert een structurele toename van het aantal dakloze mensen. Deze gemeente wil meer inzicht in de oorzaken van dakloosheid onder haar inwoners om het beleid op dit gebied aan te scherpen en meer preventief te werken.

Wat is er bij deze huidige dakloze mensen in Tilburg in de jaren voor hun dakloosheid gebeurd? Waar hadden instanties eerder problemen kunnen signaleren en in kunnen grijpen? De gemeente Tilburg wil meer inzicht in de mogelijkheden en geschikte momenten om het proces van een steeds verdere opeenstapeling van problemen bij deze doelgroep te doorbreken of voorkomen. Omdat in iedere gemeente de organisatie van het ‘voorveld’ kan verschillen, is het van belang om dit vraagstuk lokaal en op maat te benaderen. We stellen in onze aanpak het perspectief van dakloze mensen zelf centraal. Wat is hun verhaal? Hoe had hun dakloosheid voorkomen kunnen worden? Welke ideeën over preventieve oplossingen hebben zij zelf?

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in welke preventieve maatregelen de instroom van dakloze mensen in Tilburg kan terugdringen. Het onderzoek richt zich met name op de periode vóór dakloosheid. Hiermee biedt het onderzoek input op wat de gemeente kan doen in het voorveld, bijvoorbeeld op de gebieden bestaanszekerheid, huisvesting en ondersteuning.

Opzet
We starten met het samenvatten van de al beschikbare actuele informatie over kenmerken van Tilburgse dakloze jongeren, volwassenen en gezinnen en over oorzaken van dakloosheid bij deze groepen. De kern van het onderzoek is het kwalitatief interviewen van ongeveer 20 dakloze Tilburgers over onder meer de gebeurtenissen die hebben geleid tot hun dakloosheid. Nadat we de eerste bevindingen van de diepte-interviews kwalitatief hebben geanalyseerd, organiseren we een expertsessie met professionals en ervaringsdeskundigen.

We presenteren de resultaten in een factsheet en rapport. Deze illustreren we aan de hand van drie sprekende casussen.

Looptijd
December 2019 – april 2020

Financier
Gemeente Tilburg

Resultaat
Onderzoeksrapport en factsheet: Zicht op preventieve maatregelen om dakloosheid te voorkomen in Tilburg

Onderzoeksteam
Tessa Magnée (onderzoeker)
Barbara van Straaten (projectleider/senior onderzoeker)
Gera Nagelhout (Chief Science Officer)