‘Hoe kunnen we dakloosheid zoveel mogelijk voorkomen?’ is de centrale vraag van het onderzoek dat het IVO deed voor de gemeente Tilburg. Een urgente vraag, want de gemeente signaleert een structurele toename van het aantal dak- en thuisloze mensen. Meer inzicht in de oorzaken van dakloosheid helpt om beleid op dit gebied aan te scherpen en preventieve maatregelen te nemen.

In haar onderzoek naar de preventie van dakloosheid keek onderzoeksinstituut IVO naar de oorzaken van dakloosheid in Tilburg. Wat gebeurde er bij dakloze mensen in Tilburg in de jaren voorafgaand aan de dakloosheid? Waar hadden instanties eerder problemen kunnen signaleren en kunnen ingrijpen? Voor beleidsvorming is het nodig om inzicht te hebben in mogelijkheden en geschikte momenten om het proces van een steeds verdere opeenstapeling van problemen bij de betreffende doelgroepen te doorbreken of voorkomen. Het onderzoek richt zich dan ook met name op de periode vóór de dakloosheid.

Aan deze publicatie werkte ook Simone ’t Hooft van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 mee.