De Monitor JeugdzorgPlus wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de doelgroep binnen de JeugdzorgPlus en de behandeling van deze doelgroep. Bijna de helft van de jongeren in de JeugdzorgPlus heeft een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen. Van deze jongeren stoomt slechts 6% uit naar de specialistische LVB of GGZ zorg. Jeugdzorg Nederland en het Ministerie van VWS hebben daarom IVO gevraagd een verdiepend onderzoek uit te voeren naar deze jongeren en de zorg waar zij naar uitstromen. Dit rapport beschrijft de kenmerken van jongeren met LVB en psyschische problemen en drie uitstroomperspectieven (naar huis, zelfstandig wonen, woonvoorziening). Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de uitstroom van deze doelgroep.