Door Nienke de Wit, Gera Nagelhout, Gert-Jan Meerkerk, Johanna Ooms, Annelieke P. Le Net-van Bruggen, Mariken Gruppen, Carole Lasham, Merel van Loon en Dike van de Mheen

Steeds meer jongeren komen met een alcoholvergiftiging bij de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Ons onderzoek geeft inzicht in de achterliggende redenen vanuit het perspectief van de jongeren. In 2017 interviewden we 14 jongeren (9 jongens en 5 meisjes) die vanwege een alcoholvergiftiging bij de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis kwamen. We werkten hiervoor samen met het Erasmus MC in Rotterdam, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, het Deventer Ziekenhuis en het Tergooi Ziekenhuis in Blaricum. We bespraken de omstandigheden van de alcoholvergiftiging, hun motivaties, de oorzaken en mogelijke risicofactoren.

Alle 14 jongeren dronken sterke drank; vaak in een mixdrankje, maar soms puur. Jongeren hadden vaak thuis toegang tot drank of kochten het met een geleende ID-kaart. De alcoholvergiftiging gebeurde soms thuis tijdens het “chillen”, bij een verjaardag, tijdens een drankspel of bij het indrinken voor het uitgaan. Bij sommige jongeren gebeurde het ook tijdens het uitgaan of op straat. Vaak dronken jongeren vanwege nieuwsgierigheid. Ze wilden bijvoorbeeld sterke drank drinken om te zien wat er gebeurt of hoe het is om dronken te zijn. Soms dronken jongeren vanwege negatieve emoties. Vaak noemden jongeren ook sociale motieven. Om het gezellig te hebben met vrienden of omdat iedereen dronk. Jongeren gaven aan dat ze weinig ervaring hadden met alcohol en geen kennis over tot hoever ze konden gaan. Ze hadden niet het gevoel dat ze de alcoholvergiftiging hadden kunnen voorkomen. Het ging vaak allemaal heel snel. Soms kwam dit door een drankspel, maar vaak ook door het kiezen van de verkeerde glazen of door het verkeerd mixen van sterke drank met frisdrank of sap. Jongeren noemden ook risicofactoren voor de alcoholvergiftiging, zoals het drinken van sterke drank, niet weten wat hun limiet is, ouders die onduidelijk zijn over alcoholgebruik en voorlichtingscampagnes die in hun ogen ineffectief zijn.

Dit wetenschappelijke artikel werd gepubliceerd in Alcoholism Treatment Quarterly. Lees het artikel en onze factsheet.