Dit artikel uit het ‘Jaarboek ST-RAW 2018’ laat zien hoe vanuit ST-RAW een Community of Practice is opgezet met moeders die ervaring hebben met jeugdhulp en professionals vanuit gemeente, onderzoek en hulp. Een Community of Practice blijkt een goede manier om praktisch bruikbare kennis op te halen over mogelijkheden om de relatie hulpverlener-cliënt te verbeteren, samenwerking tussen beide te versterken en hierin een leerproces op gang te brengen.

Om de geldigheid van in de Community of Practice opgedane kennis te vergroten zouden meerdere Communities of Practice kunnen worden opgezet in andere delen van de stad en met deelname van ouders met een andere culturele herkomst. Door inbedding in ST-RAW kan de opgedane kennis een groot bereik krijgen.