Dit rapport presenteert de conclusies van het onderzoek naar de relatie tussen de vier grote nummerloterijen in Nederland en het ontstaan dan wel de instandhouding van kansspelverslaving. In het onderzoeken kon geen relatie worden aangetoond tussen deelname aan nummerloterijen en kansspelverslaving. Daaruit wordt geconcludeerd dat – onder de huidige condities zoals vastgelegd in de Nederlandse Wet op de kansspelen en vormgegeven in het Nederlandse kansspelbeleid – de nummerloterijen niet bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van kansspelproblemen. Uit verschillende buitenlandse studies blijkt dat loterijen met meer frequente, bijvoorbeeld dagelijkse, trekkingen, wel kunnen bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van kansspelverslaving. Nummerloterijen blijken ook geen opstapje voor andere, meer riskante vormen van kansspelen te zijn. In de meeste gevallen wordt begonnen met andere kansspelen en wordt in een later stadium ook met deelname aan nummerloterijen begonnen.