Door de voorgenomen invoering van de wet ‘Kansspel op Afstand’ (KOA) is bij de Kansspelautoriteit (KSA) de vraag gerezen aan welke voorwaarden kansspelmarketing moet voldoen om een toename van kansspelproblematiek te voorkomen. Dit rapport geeft een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen kansspelmarketing en het speelgedrag van nieuwe en bestaande spelers. Uit 1260 artikelen is een selectie gemaakt op basis van relevantie, resulterend in 59 relevante artikelen. Risicogroepen voor de invloed van kansspelmarketing zijn jongeren, probleemspelers, mensen met een lage SES en mogelijk mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoewel kansspelmarketing in z’n algemeenheid weinig invloed lijkt te hebben op het aantrekken van nieuwe spelers, kan dat voor deze risicogroepen anders zijn. De grootste invloed lijkt kansspelmarketing te hebben op probleemspelers. De beperkte hoeveelheid empirische studies en de vele methodologische beperkingen die het onderzoek naar de relatie tussen kansspelmarketing en het voorkomen van kansspelproblemen kenmerken, maken het moeilijk te voorspellen hoe de prevalentie van (probleem)gokken zich in Nederland zal ontwikkelen wanneer de hoeveelheid kansspelmarketing zal toenemen door de regulering van het online kansspelaanbod (KOA). Het is daarom belangrijk de prevalentie van (probleem)gokken te monitoren, zodra het online kansspelaanbod wordt gereguleerd, met specifieke aandacht voor de eerder genoemde risicogroepen.