SolutionS Center is een private verslavingskliniek die behandeling biedt aan voor volwassenen met verslavingsproblemen. De behandeling is gebaseerd op het Twaalf Stappen Model, aangevuld met cognitieve gedragstherapie en groepstherapie. SolutionS heeft het IVO gevraagd om de effectiviteit van de behandeling van cliënten met primair een alcoholprobleem te onderzoeken, gedurende de periode van de opname in de kliniek tot het jaar nazorg na de opname. Uit de analyses blijkt dat 60% van de cliënten volledig abstinent van alcohol is gebleven tijdens het jaar na afloop van de intramurale behandeling. Bij 40% is sprake geweest van een lapse of relapse. In de 12e maand na afloop van de intramurale behandeling was 81% procent volledig abstinent, terwijl bij 19% was sprake van alcoholgebruik. Bij de waardering van deze resultaten dient rekening gehouden te worden met de effecten van selectieve uitval waardoor het daadwerkelijke abstinentiepercentage waarschijnlijk iets lager ligt.