Binnen de Forensische GGz (FGGz) wordt het belang van herstelondersteunende interventies, waaronder de inzet van ervaringsdeskundigen, steeds meer onderkend. De FGGz zou kunnen leren van ervaringen in de reguliere GGz, waar de inzet van ervaringsdeskundigen wijder verbreid is. Dit project had als doel kennis te vergaren over de inzet van ervaringsdeskundigheid in zowel de reguliere als forensische GGz door middel van literatuur- en veldonderzoek. Uit de literatuurreview bleek dat er nauwelijks evidentie bestaat voor de veronderstelde effecten van de inzet van ervaringsdeskundigheid, zowel in de forensische als in de reguliere GGz. Uit het veldonderzoek bleek dat het lastig kan zijn om ervaringsdeskundigen te vinden die zelf een forensische ervaring hebben, terwijl juist deze forensische ervaring van belang is: pas dan snap je echt wat cliënten in de FGGz meemaken.