Ervaring in Huis is een project waarin ervaringsdeskundigen, zowel voormalig plegers als slachtoffers, worden ingezet in het domein van huiselijk geweld. Dit onderzoeksrapport bestrijkt de opbouwfase van Ervaring in Huis (medio 2020 tot begin 2022), met het zwaartepunt op de operationele fase die startte in mei van 2021. Toen werden de eerste drie ervaringsdeskundigen voor gemiddeld vier uur per week aangesteld. De ervaringsdeskundigen kunnen worden ingezet door hulpverleners, andere professionals en beleidsmakers in casuïstiek, voorlichting en beleidsontwikkeling. Als zelfstandige activiteit, dat wil zeggen: niet op afroep, draait Ervaring in Huis een supportgroep voor mannelijke plegers.