Ervaring in Huis is een project op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin ervaringsdeskundige (voormalig) slachtoffers en plegers zich inzetten om problematiek rond dit thema te verminderen. Ervaring in Huis, dat onderdeel is van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR), werkt voor de twaalf beschermpartners die actief zijn op het gebied van zorg en veiligheid in Rotterdam-Rijnmond.

De ervaringsdeskundigen kunnen worden ingezet door hulpverleners en andere professionals in casuïstiek, voorlichting en beleidsontwikkeling. Daarnaast organiseert Ervaring in Huis lotgenotencontact door middel van een supportgroep voor mannelijke plegers en voor vrouwelijke slachtoffers. Ervaring in Huis startte in mei 2021 met drie ervaringsdeskundigen en groeide tot medio 2023 naar zeven ervaringsdeskundigen.

Door interviews met cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en beleidsmakers hebben we geprobeerd de waarde van Ervaring in Huis bij de aanpak van huiselijk geweld te achterhalen. We rapporteren over de vier resultaatgebieden waarop Ervaring in Huis actief is: casuïstiek, lotgenotencontact, voorlichting en kennisoverdracht en beleidsontwikkeling.