Bij veel onderzoek zijn mensen in een kwetsbare positie ondervertegenwoordigd. Denk aan mensen die laaggeletterd zijn, die geen dak boven hun hoofd hebben of mensen met schuldenproblematiek. Hierdoor wordt een belangrijke stem in onderzoeksresultaten gemist en zijn de onderzoeksresultaten minder valide voor de gehele bevolking. Bij Onderzoeksinstituut IVO hebben we veel ervaring met het bereiken en behouden van onderzoeksdeelnemers in een kwetsbare positie. In deze factsheet geven we onze tips, in de hoop dat onderzoekers er vaker in slagen om mensen die in een kwetsbare positie verkeren mee te nemen in hun onderzoek.