De komst van het internet heeft er voor gezorgd dat pornografie eenvoudig en overvloedig beschikbaar is vanuit de anonimiteit van de eigen huiskamer. Verschillende studies maken duidelijk dat een substantieel deel van de populatie regelmatig gebruik maakt van deze toegenomen mogelijkheden en een beperkt deel zelfs zeer regelmatig. Het huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen de hoeveelheid tijd besteed aan online pornografie en het optreden van tolerantie- en sensitisatie-effecten. De resultaten laten zien dat zware gebruikers van pornografie gevoeliger zijn voor seksuele prikkels en zowel bij de softe als bij de harde fragmenten meer opwinding rapporteren dan lichte gebruikers. Tevens wordt hun lust om met pornografie bezig te zijn sneller getriggerd, worden zij meer door seksuele stimuli afgeleid en heeft het gebruik van online pornografie voor hen meer het karakter van een gewoonte gekregen.

Download publicatie