Floor van den Brand, Tessa Magnée, Lotte de Haan-Bouma, Cas Barendregt, Niels Chavannes, Onno van Schayck en Gera Nagelhout

Gerandomiseerde studies laten zien dat financiële beloningen het effect van stoppen-met-rokenbehandelingen in bedrijven significant kunnen verhogen. Bewijs van effectiviteit is echter niet genoeg om ervoor te zorgen dat bedrijven deze interventie aan zullen bieden. Kennis over belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie op de werkplek is nodig om een implementatiestrategie te ontwikkelen.

We deden kwalitatief onderzoek onder 18 werkgevers die in bedrijven werken met relatief veel werknemers met een lager opleidingsniveau. Onze studie laat zien welke acties prioriteit hebben om het implementatieproces te bevorderen in dit type bedrijven. Een eerste belangrijke bevinding is dat werkgevers training en hulp nodig hebben bij het bereiken van hun werknemers en om hen te overtuigen om mee te doen aan een groepstraining, zeker als het gaat om het bereiken van laaggeletterde werknemers. Een andere belangrijke bevinding is dat werkgevers overtuigd moeten worden dat hun niet-rokende werknemers de beloningen niet oneerlijk zullen vinden óf ze moeten de mogelijkheid krijgen om alternatieve beloningen te gebruiken (bijvoorbeeld sociale groepsbeloningen) die minder oneerlijk worden gevonden dan de individuele financiële beloningen. Verder moet de kosteneffectiviteit van de groepstrainingen inclusief de financiële beloningen uitgelegd worden aan werkgevers. Ten slotte kan het bevorderend werken als begeleiding bij het stoppen met roken een standaard onderdeel wordt van vitaliteitsprogramma’s van bedrijven.

Dit artikel is gepubliceerd: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/24/5135