Auteurs: Elske Wits, Nikita Poole, Cas Barendregt, Gera Nagelhout (IVO) en Taco de Vries (Amsterdam UMC)

Om te bepalen aan welk toekomstig verslavingsonderzoek behoefte bestaat, wil ZonMw weten wat al wel en nog niet bekend is over oorzaken en gevolgen van verslaving en over de preventie en behandeling ervan. Deze kennissynthese van Onderzoeksinstituut IVO en Amsterdam UMC bevat een uitgebreide inventarisatie van kennis, kennishiaten en een prioritering van actuele onderzoeksvragen over verslaving aan de meest gebruikte middelen (alcohol, tabak, cannabis, cocaïne, opiaten en amfetamines).

Voor de inventarisatie van bestaande kennis voerden we een literatuurstudie uit; voor het inventariseren en prioriteren van actuele onderzoeksvragen een Delphi-studie. Een projectgroep van vertegenwoordigers uit onderzoek, praktijk en direct betrokkenen leverde inhoudelijke input en vormde een klankbord voor bespreking van de aanpak en (tussentijdse) resultaten. Een breed consortium van verslavingsonderzoekers is op enkele momenten inhoudelijk geraadpleegd. Op basis van de uitkomsten stelde de projectgroep adviezen op voor benodigd toekomstig onderzoek.