Auteurs: Loïs Schenk, Margriet Lenkens en Gera Nagelhout

In deze factsheet geven we een overzicht van werkzame elementen van mentoring van jongeren, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en ervaringskennis. Mentoring is een vorm van persoonlijke begeleiding die zich kenmerkt door een één-op-één relatie tussen mentor en mentee, waarbij de ontwikkeling van de mentee centraal staat.

Mentoring lijkt positieve effecten te hebben op bijvoorbeeld meer aanwezigheid en een betere houding op school, minder alcohol- en drugsgebruik en minder delinquent gedrag. Het opbouwen van een vertrouwensband tussen mentor en jongere is cruciaal. Deze factsheet is gemaakt door het Erasmus Urban Youth Lab. Dit is een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en onderzoeksinstituut IVO. Vanuit het onderzoeksproject ‘Vulnerable Youth in Major Cities’ onderzoeken we onder andere de werkzaamheid van en ervaringen met mentoring. De resultaten van dit onderzoek komen in de loop van 2019 beschikbaar.