Auteurs: Alice Hammink, Cas Barendregt, Ellis ter Beek (werkzaam bij Horizon Jeugdzorg & Onderwijs), Ester de Jonge & Dike van de Mheen

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit geldt ook voor de gesloten jeugdzorg. Om de effectiviteit van de zorgverlening in de gesloten jeugdzorg inzichtelijk te maken is, door het Ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de JeugdzorgPlus instellingen de monitor JeugdzorgPlus ontwikkeld.
Uit de resultaten van de monitor JeugdzorgPlus blijkt dat 45% van de jongeren bij aanvang in de JeugdzorgPlus instelling te maken heeft met verslavingsproblematiek. Dit percentage varieert sterk per instelling, van 12% tot 85%. Het IVO voerde een verdiepend onderzoek uit om inzicht te krijgen in de oorzaak van deze verschillen in prevalentie, in het beloop van verslavingsproblematiek bij cliƫnten en in de huidige en gewenste aanpak hiervan door JeugdzorgPlus instellingen.