Dit rapport beschrijft bevindingen van een onderzoek uitgevoerd door het IVO in opdracht van het ministerie van VWS naar nieuwe vormen van verslaving. Uit interviews met verslavingszorginstellingen en eerste lijnszorg blijkt dat GHB-verslaving, gameverslaving en seksverslaving die via het internet gefaciliteerd wordt opvallen binnen de zorg. Uit een enquête die representatief is voor de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder blijkt dat de prevalentie van deze nieuwe verslavingen onder de Nederlandse bevolking erg laag is. Toch verwachten medewerkers van de instellingen dat het wel degelijk om substantiële vormen van verslaving gaat, die niet van tijdelijke aard zijn.