In het sociaal beleid in Nederland verschuift de focus van het inventariseren van problemen naar het versterken van competenties en mogelijkheden in de buurt. In opdracht van de Gemeente Rotterdam heeft het IVO daarom een werkwijze ontwikkeld om de in de buurt beschikbare krachten en talenten te inventariseren en mobiliseren: de SamSam werkwijze. Dit staat voor Samen uit, Samen thuis, Samen sterk. De SamSam werkwijze is uitgetest in twee Rotterdamse wijken: Spangen en Oud-Charlois. In beide wijken werd een vragenlijst afgenomen onder buurtbewoners. De resultaten worden beschreven in dit rapport. Voor beide buurten is een factsheet gemaakt waarin de resultaten kort worden samengevat. Ook worden aanbevelingen gedaan voor het toepassen van SamSam in andere wijken.