Professionals in de preventieve verslavingszorg en op scholen geven aan dat er behoefte is aan wetenschappelijk onderbouwde kennis over effectieve opvoedstrategieën ter voorkoming van problematisch internetgebruik bij basisschoolkinderen. In deze studie werd daarom onderzocht hoe problematisch internetgebruik samenhangt met de kwaliteit van de communicatie tussen ouders en kinderen. De resultaten laten zien dat kinderen minder problematisch gebruik maken van internet wanneer de ouder goed met hhun kinderen communiceren en dat kinderen de communicatie over internetgebruik als kwalitatief beter ervaren wanneer ouders beter weten en begrijpen wat hun kinderen online doen. Beperkingen in de tijdsduur en de inhoud van het internetgebruik hangen samen met minder problematisch gebruik, maar het wegleggen van het apparaat hangt juist samen met meer problematisch gebruik. De beperkende maatregelen lijken vooral van belang bij ouders waarbij sprake is van een minder goede communicatie over internetgebruik.