Auteurs: Cas Barendregt en Dike van de Mheen

Inwoners en winkeliers van Den Dolder ervaren overlast van mensen die zich hinderlijk ophouden in de openbare ruimte. Dat gebeurt vooral op en om het treinstation en het winkelcentrum van Den Dolder. ‘Zich ophouden’ wordt als hinderlijk ervaren wanneer dat gepaard gaat met drankgebruik. Wanneer daar bovenop ook nog ander hinderlijk gedrag komt, zoals bedelen, beledigen, burengerucht, drugsgebruik en vervuiling, is er sprake van openbare orde overlast. Al deze vormen van openbare orde overlast komen in Den Dolder voor en zijn voor een deel toe te schrijven aan cliënten van Altrecht en Centrum Maliebaan.

De onderzoeksvraag die in deze rapportage wordt beantwoord luidt:
Is er sprake van (over)last in Den Dolder van de patiënten/cliënten van Centrum Maliebaan en Altrecht? Zo ja, waaruit bestaat die overlast en door wie (welke groepen) wordt die overlast veroorzaakt?