Rotterdamse speelautomatenhallen willen graag langer open en hebben hiertoe verzoeken ingediend bij de gemeente. De gemeente twijfelt, want leiden langere openingstijden niet tot extra risico op gokverslaving? Met deze vraag klopte zij aan bij het IVO.

Wij onderzochten hierop de literatuur en interviewden experts gokverslaving, bezoekers en exploitanten van speelautomatenhallen. Er blijkt geen harde wetenschappelijke onderbouwing dat ruimere openingstijden leiden tot toename in gokverslaving. Experts zeggen dat bewijs misschien ontbreekt, maar risicoverhoging wel denkbaar is. Exploitanten zeggen dat zij hun gasten monitoren op signalen van problematisch gokgedrag en hen daarop aanspreken. Daarnaast zij wijzen op het (dan nog niet) ingevoerde register uitsluiting kansspelen (cruks). Een aantal exploitanten heeft er geen bezwaar tegen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een gemeentelijk kansspelbeleid. In dit rapport en factsheet bevelen wij de gemeente aan om in samenwerking met exploitanten én de verslavingszorg een praktijk te ontwikkelen ter voorkoming van problematisch gokgedrag in speelautomatenhallen.