Auteurs: Cas Barendregt, Tony van Rooij en Dike van de Mheen

In opdracht van Altrecht en Centrum Maliebaan onderzoekt het IVO de ontwikkeling van overlast en veiligheid in Den Dolder. Met behulp van gesprekken met focusgroepen en een huis-aan-huis enquete is de beleving van overlast en veiligheid gemeten in het voorjaar en in de nazomer van 2006. In de 1e meting is ook gevraagd naar de overlast in 2005. De respons op de enquetes bedroeg 18% en 13%. De focusgroepen werden gehouden met bewoners en ondernemers.

In 2005 was er sprake van substantiele overlast in verband het met gedrag van patienten van Altrecht en Centrum Maliebaan. De overlast bestond voor het grootste deel uit onaangepast gedrag zoals schreeuwen, bedelen en urineren. Dit gedrag hield op zijn beurt verband met het gebruik van alcohol en/of (soft)drugs op straat. Vooral op het station en in het winkelcentrum kwam dit gedrag veelvuldig voor. De ondervraagde inwoners geven aan openbare orde overlast het ernstigst te vinden, gevolgd door overlast door verkeersonveiligheid / parkeren en hondenpoep.