Auteurs: Barbara van Straaten (Onderzoeksinstituut IVO), Simone ’t Hooft (Onderzoeksinstituut IVO), Margriet Lenkens (Onderzoeksinstituut IVO), Gera Nagelhout (Onderzoeksinstituut IVO), Magdalena Chwarścianek (Stichting Barka), Ewa Sykula (Stichting Barka), Larisa Melinceanu (Stichting Barka) en Wim Buisman (zelfstandig adviseur)

Een deel van de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa heeft een verhoogd risico om in een kwetsbare positie te raken. Dat risico kan bijvoorbeeld ontstaan door een koppeling van huisvesting en werk, een gebrek aan een steunend sociaal netwerk, niet in aanmerking komen voor diverse vormen van hulp, weinig kennis hebben over hun rechten én de Nederlandse taal niet spreken. Alcohol- en drugsgebruik lijken een belangrijke rol te spelen bij het veroorzaken, in stand houden en verergeren van problemen. Onderzoeksinstituut IVO voert in samenwerking met hulpverleningsorganisaties Stichting Barka en De Regenboog Groep onderzoek uit naar Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten die dakloos zijn of zich op andere manier in een kwetsbare positie bevinden. We presenteren de eerste resultaten op basis van literatuuronderzoek en registraties. Met dit onderzoek dragen we bij aan oplossingsrichtingen voor preventie en het terugdringen van dakloosheid en verslaving onder Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten.

De eindpublicatie ‘Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities – Handvatten voor preventie en terugdringen van dakloosheid en verslaving‘ verscheen juni 2022.