Het project ‘Motiverend aan de slag met benzoreductie’ kwam voort uit de wens van het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) om huisartsenpraktijken in Arnhemse achterstandswijken te ondersteunen om hun patiënten die chronisch benzodiazepinen (benzo’s) gebruiken, te helpen dit gebruik te minderen of hiermee te stoppen. Onderzoeksinstituut IVO maakte een handreiking die handvatten biedt om, als POH-GGZ in samenwerking met anderen in de huisartsenpraktijk, projectmatig aan de slag te gaan om chronisch benzodiazepinegebruik onder de patiënten te minderen of te stoppen.

In deze handreiking beschrijven we de stappen die je kunt zetten en vind je drie interventies die hiervoor kunnen worden ingezet: de stopbrief, motiverende gespreksvoering en een werkboekje ‘Succesvol stoppen met uw slaap- of kalmeringsmiddel’.