Alcoholproblematiek bij ouderen vormt een toenemend probleem. Medewerkers van thuiszorgorganisaties zijn door de frequentie en de aard van het contact met oudere cliënten bij uitstek geschikt om (beginnende) alcoholproblemen vroegtijdig te signaleren. Daarnaast kunnen zij met behulp van minimale interventies proberen escalatie van de problematiek te voorkomen. Het huidige project richt zich op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van thuiszorgmedewerkers zodat zij alcoholproblemen eerder signaleren en vervolgens adequater kunnen interveniëren. Om dit doel te realiseren is een training ontwikkeld. De training is eenmalig uitgevoerd bij (wijk)verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Careyn. Het volgen van de training draagt bij aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden ten aanzien van signaleren en interveniëren, al staan zij vooral open staan voor het signaleren van alcoholproblemen en in mindere mate voor het interveniëren bij alcoholproblemen van cliënten.