De Binnenvest is een stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de wijk, in de regio Zuid-Holland Noord. De Binnenvest staat voor de opgave een groot deel van de huidige opvang te decentraliseren. Om dit proces te ondersteunen heeft IVO de woonwensen en woonmogelijkeden van mensen die wonen of verblijven bij de Binnenvest in kaar gebracht door een representatieve steekproef van cliënten met behulp van een vragenlijst.