Auteurs: Cas Barendregt, Carola Schrijvers, Jessica Baars & Dike van de Mheen

De hulpverlening aan zwerfjongeren met een zwaardere problematiek is in aard en omvang nog onvoldoende. Onderzoeksbureau IVO heeft in overleg met het veld een project opgezet om de huidige situatie te onderzoeken en te verbeteren. Het doel van het project is: het verkrijgen van inzicht in de hiaten in zorg voor zwerfjongeren met zwaardere (evt. meervoudige) problematiek, zoals psychiatrische problematiek, verslaving of licht verstandelijke beperking (LVB). In het onderzoek is gekeken naar de aanmelding, probleemanalyse en doorverwijzing van zwerfjongeren met een zwaardere problematiek, en naar het verdere verloop van hun hulpverleningscarrière.