Voor het helpen creëren van een veilige zorgzame omgeving voor kwetsbare bewoners én de groeiende groep ouderen die eenzaamheid ervaart, is een cruciale en structurele rol voor het welzijnswerk weggelegd. Woningcorporaties hebben een belangrijke rol bij het huisvesten van ouderen en bijzondere doelgroepen. In de pilot van de methodiek ‘Samen & Anders Bruisend verder’ stelt corporatie MaasWonen dat het aanbieden van een huis met alleen wat begeleiding niet volstaat. In ouderencomplexen wonen in toenemende mate bewoners met een ‘rugzakje’, die zorg en ondersteuning krijgen van verschillende organisaties. Hoe creëren we de gewenste veilige en zorgzame woonomgeving?

Magic mix

De methodiek ‘Samen & Anders Bruisend verder’ richt zich op het duurzaam verminderen van eenzaamheid in wooncomplexen voor 55-plussers. Woningcorporatie MaasWonen ontwikkelde en testte de methode in een pilot; Platform31 voerde de procesevaluatie uit. De pilot vond plaats in een wooncomplex van bewoners met veelal een lage sociaaleconomische positie en diverse culturele achtergronden. Om eenzaamheid tegen te gaan staat de eigen kracht van de bewoners in de methodiek voorop. MaasWonen zet in op een sterke basis voor een duurzame sociale activering van bewoners: een juiste mix van ‘vragers’ en ‘dragers’ (magic mix) in het wooncomplex, en een cultuur van wederkerigheid. Een sociale interventie is toegepast om de ‘magic mix’ te versterken. Een zogenoemde initiatiefgroep van negen bewoners kwam tot stand door inzet van de sociaal huismeester (woningcorporatie) de community builder (welzijnsorganisatie) en trainer van de methode Studio BRUIS.

Structurele inzet

Uit de pilot blijkt de inzet van deze professionals goed te werken, en de conclusie is dat deze inzet structureel nodig blijft om bewoners te ondersteunen en faciliteren bij hun sociale activiteiten. MaasWonen zorgt voor een structurele bijdrage van de sociaal huismeester, voor alle activiteiten die nodig zijn om ‘Samen & Anders Bruisend verder’ te continueren. Ook de welzijnspartij blijft community builders inzetten binnen het wooncomplex. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.

De procesevaluatie en het handboek zijn te downloaden op platform31.nl.

Lees ook de blog “Samenredzaamheid opbouwen” van Elske Wits.