De wijken Hoograven (Utrecht) en Escamp (Den Haag) streden tegen elkaar in de ‘Wijkchallenge Samen Stoppen’. Het doel was om zoveel mogelijk mensen te laten stoppen met roken. De Utrechtse wijk Hoograven kwam als winnaar uit de bus. Het aantal deelnemers was ongeveer gelijk tussen de wijken, maar in Hoograven lukte het deelnemers vaker om daadwerkelijk te stoppen met roken.

Stoppen-met-roken-wedstrijd

De Wijkchallenge Samen Stoppen is georganiseerd door GGZ-instelling Indigo, verslavingszorginstelling Jellinek en onderzoeksinstituut IVO. De Wijkchallenge is vooral gericht op mensen uit sociaal kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een laag opleidingsniveau, migratieachtergrond of psychische aandoening. De deelnemers stoppen samen met roken en krijgen daarbij een groepstraining stoppen met roken aangeboden. Naast de uitleg en tips van de trainer, hebben de deelnemers vooral veel steun aan elkaar. Hoewel de Wijkchallenge is opgezet als een wedstrijd tussen de twee wijken, voelen deelnemers het soms ook als een wedstrijd onderling om het stoppen met roken langer vol te houden dan de anderen in de groep.

Winnaar Hoograven

De Wijkchallenge is nu voor de tweede keer in dezelfde twee wijken georganiseerd en Hoograven heeft voor de tweede keer gewonnen van Escamp. In Hoograven worden de groepstrainingen stoppen met roken georganiseerd door de stoppen-met-rokenaanbieder SineFuma, in samenwerking met Jellinek. Naast het geven van uitleg en tips tijdens de trainingen en het ondersteunende groepsproces, wordt bij deze groepstrainingen ook gekeken naar het gebruik van nicotinevervangers of medicatie. Het gebruik van deze hulpmiddelen, naast het volgen van een groepstraining, vergroot de kans op stopsucces. Eventueel wordt ook op andere gebieden ondersteuning geboden, als een deelnemer daaraan behoefte heeft.

Bereik kwetsbare doelgroepen

Het doel van de wedstrijd is om zoveel mogelijk mensen succesvol te laten stoppen met roken. Een andere belangrijke opbrengst van de Wijkchallenge is het bereiken van sociaal kwetsbare doelgroepen. Vaak wordt in deze groepen meer gerookt dan over het algemeen en hebben mensen meer moeite om te stoppen met roken. Ook ervaren zij vaak financiële of andere drempels om professionele hulp te zoeken bij het stoppen. Vooral in de wijk Escamp is het goed gelukt om deze sociaal kwetsbare doelgroepen te bereiken, dankzij de werving door mensen uit de wijk, de gratis ondersteuning en het laagdrempelige karakter van de trainingen.

Opbrengst en vervolg project

De Wijkchallenge is een project dat tijdelijk gefinancierd werd vanuit het FNO-programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Na deze tijdelijke projectfinanciering willen Indigo en Jellinek in beide wijken het project doorzetten om mensen hulp aan te blijven bieden bij het stoppen met roken. Onderzoeksinstituut IVO verwerkt en analyseert momenteel alle verzamelde data van het onderzoek naar de Wijkchallenge en publiceert daar later dit jaar over in een factsheet en een wetenschappelijk artikel.