Wijkchallenge stoppen met roken

Januari 2018

Stoppen met roken Wijkchallenge in wijken in Utrecht en Den Haag

Doelstelling
Hoewel het percentage rokers de afgelopen decennia geleidelijk daalt zijn er nog steeds groepen in de samenleving die achterblijven. Om deze mensen te bereiken en te activeren zullen in Den Haag en Utrecht Wijkchallenges worden georganiseerd om stoppen met roken te stimuleren. Het doel is om de ervaren gezondheid van de doelgroepen te verbeteren. Daarnaast zullen, om bewoners hierbij te ondersteunen, vaardigheden en motivatie bij wijkprofessionals worden ontwikkeld en/of versterkt.

Opzet van het project
Voor het project zullen verslavingspreventiemedewerkers samen met wijkprofessionals in vier achterstandswijken in Utrecht en Den Haag gedurende een half jaar minimaal 100 bewoners (rokers) per wijk mobiliseren om te stoppen met roken. Er zal hierbij extra aandacht uitgaan naar gezinnen waar psychische problemen of lichte verstandelijke beperkingen voorkomen. Motivatie (het wedstrijdelement) en omgeving (betrokkenheid wijkpartners/-professionals) zullen worden ingezet om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen die helpen bij het stoppen met roken.

Om de kans van slagen te vergroten zullen wijkpartners zoals huisartsenpraktijken, scholen, wijkteams e.d. worden ingezet om de bestaande stoppen met roken activiteiten (inclusief m-health) nog eens versterkt in te zetten gedurende de Wijkchallenge. De wijkbewoners zullen bij elke stap (voorbereiding, uitvoering en evaluatie) van het project worden betrokken. Het IVO zal de aanpak evalueren.

Doe mee!
De Wijkchallenge begint in 2018 in de wijken Escamp in Den Haag en Hoograven in Utrecht. Woon je in Escamp of Hoograven en wil je stoppen met roken, doe dan mee met de Wijkchallenge. Geef je op via de website ‘Escamp stopt met roken’ of ‘Hoograven stopt met roken’.

Opdrachtgever
FNO

Looptijd
2017 – 2019

Projectteam

IVO: Nienke de Wit, Elske Wits, Gera Nagelhout
Verslavingspreventie Nederland:
– Indigo Haaglanden: Ursula Dewkalie, Ineke Kuiper, Zeynep Sarikaya
– Jellinek: Marco Looyé, Monique de Beer

2018-11-02T09:05:59+02:00