Vraag- en doelstelling

Slaapproblemen zijn voor de huisarts vaak aanleiding tot het voorschrijven van benzodiazepines en leidt ook vaak tot het chronisch gebruik ervan. Dit is strijdig met de NHG standaard M23 waarin wordt gesteld dat slaapmiddelen niet langer dan twee weken mogen worden voorgeschreven en kalmeringsmiddelen (bij angstklachten) niet langer dan drie maanden.
Doel van dit project is de naleving van NHG standaard M23 te verbeteren door chronische gebruikers van benzodiazepinen te stimuleren hun gebruik te minderen of te stoppen. In het bereiken van dit doel is een centrale rol weggelegd voor de POH-GGZ. Deze past, in samenwerking met de huisarts, een aantal bewezen effectieve interventies toe: het versturen van een zogenaamde stopbrief aan chronische gebruikers, het voeren van gesprekken met patiënten op basis van motiverende gespreksvoering en het aanbieden van een gepersonaliseerd werkboekje dat ondersteunend is bij het stoppen met gebruik.
Het project heeft de vorm van een pilot waarin de opgedane ervaringen en resultaten worden gebruikt om de interventie te verbeteren en vervolgens bekend te maken onder huisartsenpraktijken. Het project wordt afgesloten met een landelijk symposium.


Opzet onderzoek

De interventie wordt uitgetest in acht huisartsenpraktijken uit verschillende delen van het land. Drie praktijken benaderen alle chronische gebruikers uit het patiëntenbestand, de overige vijf benaderen 20 at random geselecteerde gebruikers. Van de deelnemende gebruikers wordt tot zes maanden na de interventie gemonitord welke en hoeveel benzodiazepinen zij krijgen voorgeschreven en welke elementen van de interventie worden toegepast. Interviews met POH-GGZ, patiënten en huisartsen geven antwoord op de vraag of de interventie haalbaar en bruikbaar is en wat verschillen tussen praktijken kan verklaren.


Samenwerking

Deze interventie is opgezet in samenwerking met Tactus verslavingszorg (ontwikkeling werkboekje, verzorgen training motiverende gespreksvoering) en Progez (interventie ontwikkeling). IVO had de projectleiding en voerde het onderzoek uit.


Looptijd

November 2015 – april 2017


Opdrachtgever

ZonMW


Publicaties

Motiverend aan de slag met benzoreductie (Pdf, 743 MB)
Factsheet Benzoreductie (Pdf, 266 MB)


Onderzoekers

Cas Barendregt (onderzoeker)
Gerda Rodenburg (projectleider)