Roken komt relatief vaak voor bij mensen uit kwetsbare groepen. Rokers uit kwetsbare groepen worden minder goed bereikt door aanbieders van Stoppen-Met-Rokentrainingen (SMR-trainingen).  Deze handleiding is bedoeld voor organisaties (zoals de afdeling preventie van een verslavingszorginstelling) die een wijkgerichte SMR-training willen organiseren voor rokers uit kwetsbare groepen.

Wijkgerichte aanpak

Voor een succesvolle stoppen-met-roken-interventie voor mensen uit kwetsbare groepen is een wijkgerichte aanpak met speciale aandacht voor de werving nodig. Van passieve werving, dat wil zeggen werving met behulp van posters en flyers en via (sociale) media, mag niet te veel verwacht worden. Voor een succesvolle werving moeten potentiële deelnemers actief benaderd te worden. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het netwerk van de organiserende preventiemedewerkers en lokale zorgprofessionals, zoals huisartsen. Frequente, actieve, persoonlijke en informele contacten dragen bij aan het welslagen van de werving van deelnemers. Registratie dient laagdrempelig te zijn en kosten voor deelnemers zoveel mogelijk vermeden. De training zelf dient qua locatie, inhoud en tempo aan de doelgroep aangepast te worden. Tijdens de training is het van belang dat de trainer een persoonlijk en informeel contact met de deelnemers onderhoudt.

Wijkchallenge

De handleiding is gebaseerd op de evaluatie van de ‘Wijkchallenge’ door Onderzoeksinstituut IVO en een focusgroepgesprek met medewerkers van Indigo Haaglanden en Jellinek Utrecht. De Wijkchallenge is een SMR-training die in 2018 en 2019 is georganiseerd door Indigo Haaglanden en Jellinek Utrecht in een wijk van respectievelijk Den Haag en Utrecht. De Wijkchallenge kent een competitief element waarbij de twee wijken het tegen elkaar opnemen wat betreft het aantal succesvol gestopte rokers. In deze handleiding laten we dit competitieve element tussen de wijken buiten beschouwing en richten we ons enkel op het organiseren van een SMR-training voor rokers uit kwetsbare groepen.