De Drugs Strategie van de Europese Unie (2012-2020) en het bijbehorende Actieplan (2017-2020) worden geëvalueerd. Het IVO maakt deel uit van een internationaal consortium dat de evaluatie uitvoert. De EU streeft naar een evenwichtig drugbeleid (balanced approach) met evenredig veel aandacht voor het verminderen van de vraag én van het aanbod. Het hoogste doel is een gezond en veilig EU voor al haar burgers met respect voor mensenrechten en menselijke waardigheid.

Een van de evaluatiemethoden is een OPC: Open Public Consultation. Als je te maken hebt met drugs of drugsbeleid vragen we je om de vragenlijst in te vullen (in het Nederlands). De vragenlijst is online tot 4 februari 2020.

Let op: voor uw veiligheid wordt gevraagd een account aan te maken voor het invullen van de vragenlijst.