Actief aangeboden informatie, praktische hulp en zorg kan dakloosheid onder Midden- en Oost-Europese werknemers, ook wel aangeduid met de term arbeidsmigranten, verminderen. Dat stelt Onderzoeksinstituut IVO op basis van vandaag gepubliceerd onderzoek ‘Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities’, in samenwerking met Stichting Barka en De Regenboog Groep. 

“Het is al langer bekend dat de onzekere en vaak erbarmelijke woon- en werksituatie leidt tot stress, wat problemen met alcohol en drugs kan veroorzaken. Dit is een giftige cocktail, die de situatie van Midden- en Oost-Europese werknemers in sneltreinvaart kan doen verslechteren”, stelt Elske Wits, een van de onderzoekers. “In ons onderzoek schetsen wij niet alleen de kwetsbare positie waarin EU-werknemers zich kunnen bevinden en hoe ze daarin belanden, maar ook hoe dit kan worden voorkomen, bijvoorbeeld wanneer met name gemeenten de weg naar ondersteuning en zorg voor Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten vergemakkelijken. Ook kijken we wat terugkeer naar het herkomstland voor deze werknemers kan betekenen.”

Het belangrijkste volgens de onderzoekers is het inzetten op het bereiken van EU-werknemers en het bij de hand nemen van mensen, in plaats van ze aan hun lot over te laten.

Bekijk het onderzoek of lees het artikel “Onderzoek: kans op dakloosheid onder arbeidsmigranten extra groot” in Trouw.

Erratum

Helaas zijn er in het onderzoeksrapport fouten geslopen.
Pagina 20 onder 2.1.1 De totale groep werknemers in Nederland uit de EU:

  • Niet 1,1 miljoen, maar 891.840 mensen uit andere EU-landen verbleven in 2019 in Nederland
  • 501.420 mensen uit de EU11-landen verbleven in 2019 in Nederland
  • Van deze ruim 500.000 hadden 348.360 een baan (loondienst + zzp’ers) (=69%)
  • Geen baan (ook studenten): 139.300 (=28%)
  • 230.990 uit Polen met baan (=66% van alle mensen uit de 11 nieuwe EU-lidstaten met een baan)
  • 52.460 uit Roemenië met baan (=15% van alle mensen uit de 11 nieuwe EU-lidstaten met een baan)
  • 32.040 uit Bulgarije met baan (=9% van alle mensen uit de 11 nieuwe EU-lidstaten met een baan)