Actief aangeboden informatie, praktische hulp en zorg kan dakloosheid onder Midden- en Oost-Europese werknemers, ook wel aangeduid met de term arbeidsmigranten, verminderen. Dat stelt Onderzoeksinstituut IVO op basis van vandaag gepubliceerd onderzoek ‘Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities’, in samenwerking met Stichting Barka en De Regenboog Groep. 

“Het is al langer bekend dat de onzekere en vaak erbarmelijke woon- en werksituatie leidt tot stress, wat problemen met alcohol en drugs kan veroorzaken. Dit is een giftige cocktail, die de situatie van Midden- en Oost-Europese werknemers in sneltreinvaart kan doen verslechteren”, stelt Elske Wits, een van de onderzoekers. “In ons onderzoek schetsen wij niet alleen de kwetsbare positie waarin EU-werknemers zich kunnen bevinden en hoe ze daarin belanden, maar ook hoe dit kan worden voorkomen, bijvoorbeeld wanneer met name gemeenten de weg naar ondersteuning en zorg voor Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten vergemakkelijken. Ook kijken we wat terugkeer naar het herkomstland voor deze werknemers kan betekenen.”

Het belangrijkste volgens de onderzoekers is het inzetten op het bereiken van EU-werknemers en het bij de hand nemen van mensen, in plaats van ze aan hun lot over te laten.

Download publieksrapport (Pdf, 697 kB)
Download onderzoeksrapport (Pdf, 2 MB)

Of lees het artikel “Onderzoek: kans op dakloosheid onder arbeidsmigranten extra groot” in Trouw.