Coördinator onderzoek en advies

Elske Wits

Over Elske Wits

Dankzij haar sterke maatschappelijke drive heeft ir. Elske Wits een helder doel: de preventie en zorg voor sociaal kwetsbare groepen verbeteren. Bijvoorbeeld voor jongeren met een verhoogd risico op verslaving, gezinnen met een maatschappelijke achterstand of mensen voor wie de aansluiting met de huidige maatschappij lastig is. Ze is analytisch, oplossingsgericht, verbindend en kan snel nieuwe ideeën en concepten omzetten in concrete projecten – eventueel met uitvoeringspartners. Ze heeft ruime ervaring op verschillende beleidsterreinen en sectoren, zoals (jeugd)verslavingszorg en ggz, jeugdzorg, eerstelijnszorg, forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering.

Bij het IVO is Elske als onderzoekscoördinator verantwoordelijk voor het initiëren van nieuwe programma’s en het begeleiden van onderzoeks- en praktijkprojecten op landelijk, gemeentelijk, organisatie- en wijkniveau. Deze projecten zijn vaak gericht op vernieuwing en kwaliteitsverbetering in de preventie en aanpak van verslaving en maatschappelijke problematiek. Ze zoekt daarbij telkens een intensieve samenwerking met het veld en verbindt wetenschappelijke kennis met praktijkkennis, en vooral ook met de ervaringskennis van de doelgroep. De begrippen herstel en positieve gezondheid staan dan ook centraal in haar werk. Hoe werkt dat in de praktijk? Om deze vraag te beantwoorden, wil Elske zich de komende jaren focussen op de samenwerking tussen eerstelijnszorg, welzijnswerk en informele ondersteuning.

Elske is afgestudeerd in de Humane Voeding, met als specialisaties gezondheidsbeleid, gezondheidsvoorlichting en epidemiologie.

Telefoonnummer: 06-29389343E-mailadres: wits@ivo.nlResearchGateTwitterTwitter

Actuele projecten

Nieuws- en blogberichten

Evenementen

Publicaties op ivo.nl

Ga naar de bovenkant